ClementMorraye[1]Op het einde van de Tweede Wereldoorlog begonnen Joseph Morraye, voorzitter van het Syndicaat van de Federatie der Handelaars van Gent, en zijn zoon Clément plannen te maken voor een jaarbeurs in Gent om de stad en de streek te helpen bij een nieuwe economische start na de Duitse bezetting. Gesteund door handelaars en industrieleiders uit het Gentse en door de lokale en landelijke overheid ging in 1946 de eerste officiële jaarbeurs in bevrijd Europa door.

Een van de belangrijkste opdrachten van de Jaarbeurs was en blijft het versterken van het Gentse economisch weefsel. Het volstaat in dat opzicht wellicht te vermelden dat bedrijven zoals Sidmar (Arcelor), Honda en Volvo pas voor Gent hebben gekozen na grondige besprekingen met de Internationale Jaarbeurs van Vlaanderen (IJV). In 1958 werd het eerste voorbeeldproject van sociale huisvesting in België op de Gentse jaarbeurs voorgesteld. In de jaren 1970 bestelde de Internationale Jaarbeurs van Vlaanderen een studie over Gent in het jaar 2000. Dat onderzoek geeft ook vandaag nog blijk van de onwrikbare wil van de Gentse zakenwereld om steeds vooruit te kijken.

FlanderstechnBoudewijnok[1]De Internationale Jaarbeurs van Vlaanderen (IJV) was ook op andere vlakken een trendsetter, bijvoorbeeld door nieuwe ideeën en concepten bij het opzetten en organiseren van beursevenementen als zodanig. Zo was IJV de eerste organisator die startte met een “halve-dagbeurs”. Het idee om een beurs rond een bepaald gastland te organiseren kwam tegelijk met de bouw van het Internationaal Congres Centrum (ICC), waarvoor IJV met trots het vaderschap kan opeisen. Dankzij het succesvolle beleid en de algemene erkenning van het ICC heeft Gent een brede reputatie verworven als internationale congresstad. In 1983 werd IJV belast met het opzetten van de eerste editie van de welbekende Flanders Technology-beurs, die uitgroeide tot een internationale showcase voor technologisch Vlaanderen. Later werd de voorzitter van IJV benoemd tot Algemeen Commissaris van het Belgisch paviljoen op de Wereldtentoonstelling van Sevilla in 1992.

In het buitenland wordt van de in Gent opgebouwde knowhow sinds tientallen jaren dankbaar gebruik gemaakt. Beursorganisatoren in Algerije en in Polen kwamen te raad bij IJV om van de beschikbare expertise te profiteren. Het internationale handels- en beurscomplex in Tunis is vandaag de dag een lichtend voorbeeld voor het hele Middellandse Zeegebied, met een spectaculaire groei die voor een stuk is te danken aan de professionele input en de logistieke ondersteuning van Internationale Jaarbeurs Vlaanderen (IJV).

Oudsfeerbeeld[1]In de beurswereld heeft IJV vzw een opvallende pioniersrol ingenomen. IJV wist in te spelen op nieuwe sociale en culturele ontwikkelingen om vernieuwende beursevenementen te bedenken, zowel handels- en vakbeurzen als publieksbeurzen. Tijdens haar reeds lange geschiedenis heeft IJV nieuwe en toekomstige trends nagenoeg altijd foutloos weten in te schatten, zoals blijkt uit een reeks succesvolle beurzen. Enkele namen: Seniorama, Lentebeurs, Gent Auto Moto, Eurac, Interregio, Europlastica, Agro-Alimenta, Hortechnica, Hout & Wonen, Geld & Beleggen, Kidcare, …

Vandaag werken IFAS, een voormalig onafhankelijk dochterbedrijf, en IJV met succes samen als één private non-profit organisatie, IJV-IFAS vzw. Als vooraanstaand lid van Febelux.com en UFI (*) geeft IJV-IFAS de toon in België maar ook in de Europese beurswereld: Estetika en Jaarbeurs Gent zijn daar sprekende voorbeelden van.

(* Febelux.com: Federatie van beursorganisatoren in België en Luxemburg, UFI: Union des Foires Internationales, de vereniging van internationale beursorganisatoren, eigenaars van tentoonstellingscomplexen en landelijke verenigingen van de beurs- en tentoonstellingsbranche)